Moja oferta jest skierowana do osób, które chcą świadomie kształtować swoje życie. Zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Wspieram moich klientów i klientki, zapewniając im mentoring biznesowy, trening mentalny, trening emocji, diagnozę FRIS® wraz z omówieniem oraz prowadząc webinary i warsztaty. Swoje usługi świadczę zarówno bezpośrednio, jeśli zdecydujesz się na indywidualną współpracę ze mną, jak i za pośrednictwem firmy, w której pracuję. Drugi wariant polecam, jeśli Twoja firma chce zainwestować w Twój rozwój i Ci go sfinansować.

Poznaj szczegóły mojej oferty i sprawdź, w czym mogę Ci pomóc.

Jak możemy współpracować?

m e n t o r i n g

Mentoring biznesowy

Jeśli:

 • szukasz indywidualnego wsparcia w obszarze rozwoju swoich kompetencji biznesowych,
 • chcesz skorzystać z wiedzy i doświadczeń osoby, która na karierze liderki w korporacji zjadła zęby,
 • masz gotowość do odkrywania i rozwijania swojego potencjału dzięki odbijaniu się w oczach drugiego człowieka

… zapraszam Cię do współpracy w ramach mentoringu biznesowego!

Proces mentoringowy rozpoczynamy od spotkania wprowadzającego, na którym poznajemy się nawzajem. Ja mogę poznać Ciebie i Twój cel w pracy ze mną oraz wyzwania, jakie Ci towarzyszą. Ty możesz poznać mnie, moją historię, sposób pracy i to, jak będzie wyglądała współpraca.

Dalsza praca to 6 do 9 indywidualnych spotkań, podczas których pracujemy nad Twoim celem. Formuła sesji to połączenie różnych elementów coachingu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie zderzanie ze sobą wielu koncepcji. Po każdym spotkaniu dostajesz ode mnie zadanie domowe, nad którym pracujesz pomiędzy kolejnymi sesjami.

W trakcie procesu mentoringowego możemy wykorzystać dodatkowe narzędzia, takie jak badanie diagnostyczne FRIS®, prowadzące nas do odkrycia predyspozycji na podstawie twojego Stylu Myślenia i Stylu Działania.

Kobiety, z którymi miałam okazję współpracować do tej pory to menadżerki, które wchodzą na drogę zarządzania i próbują się na niej odnaleźć

m e n t a l

Trening Mentalny

Jeśli potrzebujesz popracować nad:

 • swoją pewnością siebie,
 • zarządzaniem stresem,
 • planowaniem i realizacją celów,
 • prawem do porażki,
 • nawykiem zwyciężania,
 • wewnętrznym spokojem i koncentracją

… to trening mentalny ze mną idealnie się sprawdzi!

Trening mentalny to proces zmiany, opierający się na sprawdzonych metodach oddziaływania na ludzki umysł, emocje i przekonania. Jako trenerka mentalna pomagam moim klientom wykorzystując różne narzędzia i wiedzę z obszary psychologii i neuronauki, aby lepiej radzili sobie z wyzwaniami, budowali służące sobie nawyki oraz myśleli i działali w sposób, który wspiera realizację ich celów i rozwój osobisty. A w efekcie budowali szczęśliwe i harmonijne życie w zgodzie ze sobą i w spokoju.

Wspólna praca w treningu mentalnym polega na indywidualnych sesjach, podczas których pracujemy nad zdefiniowanymi celami i potrzebami.

e m o c j e

Trening Emocji

Jeśli tak jak ja kiedyś:

 • masz trudności z wyrażaniem i nazywaniem swoich emocji,
 • szukasz sposobu na poczucie i zaopiekowanie się swoimi emocjami w codziennym życiu,
 • zastanawiasz się, jak „radzić sobie” z emocjami w pracy,
 • utknąłeś/utknęłaś w przekonaniach i blokadach emocjonalnych,

..spróbuj pracy ze mną w treningu emocji.

Pomogę Ci przyjrzeć się swoim emocjom, stworzyć Twoje i tylko Twoje instrukcje obsługi emocji, odkryć to, co nieodkryte i zamrożone nie pozwala Ci żyć w pełni, lekkości i przepływie. W treningu emocji korzystam z ogromu wiedzy, nauk i doświadczeń niesamowitej Beaty Kaczor, u której ukończyłam proces certyfikacji i uzyskałam tytuł Neuroscience and Epigenetics Trainer of Emotions, a także swojej osobistej historii i przykładów z życia. Sama jestem osobą, która dopiero niedawno uznała emocje za jeden ze swoich największych bogactw i zasobów. Przekonaj się razem ze mną, że i Twoje emocje to skarb!

d o r a d z t w o  z a w o d o w e

Diagnoza FRIS® z omówieniem

Jeśli chcesz poznać swój Styl Myślenia, czyli naturalny sposób funkcjonowania Twojego mózgu i dowiedzieć się, jak wpływa on na Twój styl komunikacji, na podejście do rozwiązywania problemów, na uczenie się i budowanie relacji, a także jakie z niego wynikają predyspozycje, zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS® wraz z indywidualnym omówieniem.

Omówienie wyniku to jedno spotkanie, jeśli natomiast interesuje Cię wykorzystanie wyniku do określenia i wyboru dalszej ścieżki zawodowej, wraz z elementami doradztwa zawodowego, takimi jak konsultacja CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, zdefiniowanie Twoich zasobów i preferencji, proponuję serię 3 spotkań, dzięki którym znalezienie idealnej pracy będzie w zasięgu Twojej ręki.

Jeśli interesuje Cię diagnoza FRIS® dla Zespołu, za którą mogą pójść warsztaty rozwojowe usprawniające komunikację i współpracę, zapraszam Cię do sekcji Warsztaty i szkolenia. Tutaj tylko dodam, że FRIS® w zespołach czyni cuda!

w a r s z t a t y

Warsztaty i szkolenia

Jeśli chciałbyś/abyś, aby Twoi menadżerowie i pracownicy rozwinęli swoje kompetencje podczas warsztatów z doświadczoną trenerką biznesu, w atmosferze dobrej zabawy, z maksymalnym skupieniem na efektywności i celu, zachęcam do skorzystania z warsztatów, które prowadzę.

Podczas warsztatów wykorzystuję swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z zespołami, z pracy projektowej, ze współpracy z kadrą menadżerską oraz z klientami, a także czerpię z podejścia skoncentrowanego na rozwijaniu potencjału jednostek i zespołów.

Zakresy tematyczne warsztatów, w których się specjalizuję to:

 • Budowanie i rozwijanie efektywnych zespołów. Wykorzystywanie efektu synergii w zespole.
 • Ja, jako menadżer, ja, jako lider, czyli świadomość menadżera i swojej roli.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej, czyli jak dawać feedback, żeby był rozwojowy.
 • Efektywna komunikacja i współpraca w zespole, dla osiągania najlepszych efektów.
 • Warsztat mentora, czyli kim jest mentor, proces mentoringowy i z jakich narzędzi można korzystać w procesie.
 • Współpraca międzypokoleniowa, czyli jak rozmawiać, żeby się dogadać, pomimo różnic między nami.
Świetnym uzupełnieniem warsztatów jest wykorzystanie kwestionariuszy FRIS® do przebadania Stylów Myślenia i Stylów Działania członków Zespołów. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że wsparcie narzędziem FRIS® znacznie pomaga otworzyć się uczestnikom warsztatów i odnieść do pewnego wspólnego, zbudowanego na wspólnych pojęciach, obiektywnego języka znaczeń.

W Y S T Ą P I E N I A

Wystąpienia i webinary

Poza formułą warsztatową, chętnie dziele się wiedzą i doświadczeniem również podczas wystąpień motywacyjnych czy webinarów. Inspiruję w nich liderów w obszarze przywództwa, budowania efektywnych zespołów, komunikacji oraz zaangażowania.

Mam za sobą kilkadziesiąt wystąpień na scenie podczas rozmaitych konferencji, a także webinarów czy szkoleń offline i online, skierowanych do różnych grup odbiorców.

Jeśli więc potrzebujesz kogoś, kto podczas godzinnego wystąpienia zapali Twoich odbiorców do działania, zasieje ziarno w ich głowach oraz sercach, zapraszam do kontaktu. Wspólnie ustalamy cel i pożądany przekaz spotkania oraz zdefiniujemy grupę docelową, a ja na tej podstawie zaproponuję Ci tematykę oraz przebieg wystąpienia. Na koniec zbieramy owacje na stojąco!

Skontaktuj się ze mną

Skorzystaj z formularza lub wybierz inny sposób komunikacji.